Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนร. ฮ่องกง ประชุมหารือร่วมกับสถานประกอบการมาเก๊า

สนร. ฮ่องกง ประชุมหารือร่วมกับสถานประกอบการมาเก๊า

สนร. ฮ่องกง ร่วมกิจกรรมของชมรมนักศึกษา มสธ. ฮ่องกง

สนร.ฮ่องกง ให้สัมภาษณ์รายการวิทยุท้องถิ่นฮ่องกง

ศูนย์บริการศึกษาเฉพาะกิจ มสธ. ประจำฮ่องกงจัดสอบ มสธ. ภาคเรียนที่ 2/2555

สนร.ฮ่องกง จัดโครงการเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2556

สนร. ฮ่องกง ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม

สนร. ฮ่องกง ร่วมพิธีฉลองวันสถาปนาพระพรหม ในมาเก๊า

สนร. ฮ่องกง ร่วมงานบุญออกพรรษา ณ วัดไทยในฮ่องกง

ศกร.กศน.ฮ่องกง จัดปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ฮ่องกง ประจำภาคเรียนที่ 2/2555

TOP