Skip to main content

หน้าหลัก

กระทรวงแรงงาน

แบนเนอร์ สไลด์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ กงสุลไทย แจ้งเตือนคนไทยในฮ...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่22 พ.ย. 2562

ประกาศ กงสุลไทย แจ้งเตือนคนไทยในฮ...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่22 พ.ย. 2562

ประกาศกงสุลไทย แจ้งเตือนคนไทยในฮ่...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่22 พ.ย. 2562
ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

ประกาศ

กรมแรงงานฮ่องกงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่โดย 07/01/2562

ประกาศรับสมัครงาน มาเก็า 75 ตำแหน่ง

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่โดย 07/01/2562

รับสมัครพ่อครัว แม่ครัวไทย และผู้สนใจในฮ่องกง

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่โดย 20/02/2561

ประกาศกรมการจัดหางาน

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่โดย 22/05/2560

ประกาศกรมการจัดหางาน

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่โดย 22/05/2560

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่

ลิงก์ที่น่าสนใจ

TOP