Skip to main content

หน้าหลัก

ประกาศ

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ขอแจ้งปรับเวลาให้บริการ

ประกาศจากรัฐบาลมาเก๊า

กรมแรงงานฮ่องกงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

กรมแรงงานฮ่องกงประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง

ประกาศรับสมัครงาน มาเก็า 75 ตำแหน่ง

รับสมัครพ่อครัว แม่ครัวไทย และผู้สนใจในฮ่องกง

TOP