Skip to main content

หน้าหลัก

ธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคมและธุรกิจ

 

ธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคมและท้องถิ่น

             เทศกาลของจีนในฮ่องกง เทศกาลเหล่านี้เป็นหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการสัมผัสกับวัฒนธรรมของจีน ท่านจะสนุกสนานกับงานเทศกาลต่าง ๆ ตลอดปี

              -วันขึ้นปีใหม่ของจีน – เดือนแรกทางจันทรคติ วันขึ้นปีใหม่ของจีนเฉลิมฉลองการ เริ่มต้นปีใหม่ตามปฏิทินจันทรคติ ครอบครัวทำ ความสะอาดบ้านของตน 2-3 วันก่อนวันขึ้นปีใหม่ครอบครัวจีนมารวมตัวกันเพื่อรับประทาน อาหารค่ำ ประจำ ปีร่วมกันในคืนก่อนวันขึ้นปีใหม่ของจีน ครอบครัวและเพื่อนฝูงต่างไปเยี่ยมเยียนกันในวันขึ้นปีใหม่ของจีน ผู้ที่แต่งงานแล้วจะให้  ซองแดง (ไหล่สี่) แก่ผู้ที่ยังไม่ได้แต่งงาน

               – เทศกาลเช็งเม้ง – เดือนที่สามทางจันทรคติ ครอบครัวจีนแสดงความเคารพบรรพบุรุษของตนด้วยการ ไปเยี่ยมหลุมฝังศพของบรรพบุรุษในระหว่างเทศกาล

               – วันพระพุทธเจ้า – เดือนที่สี่ทางจันทรคติ พุทธศาสนิกชนแสดงความศรัทธาด้วยการสรงน้ำ พระพุทธรูป เทศกาลไหว้ขนมจ้าง (เทศกาลเรือมังกร)

               – เดือนที่ห้าทางจันทรคติในวันที่ 5 ผู้คนชมการแข่งขันเรือมังกรและรับประทานขนมจ้างซึ่งทำจากข้าวและเนื้อสัตว์ห่อด้วยใบไผ่ เพื่อรำลึกถึงกวีชาวจีนในสมัยโบราณ

               – เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วง – เดือนที่แปดทางจันทรคติในวันที่ 15 ผู้คนเฉลิมฉลองฤดูเก็บเกี่ยวพร้อมพระจันทร์ดวง ใหญ่ที่สุดและสว่างไสวที่สุดในรอบปีแขวนโคมไฟ และรับประทาน  ขนมหวานที่รู้จักกันในนาม “ขนมไหว้พระจันทร์”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของจีน

                 โดยธรรมเนียมแล้ว ชาวจีนถือว่าสีแดงเป็นสีแห่งโชคลาภ โดยธรรมเนียมแล้วสีขาวเป็นสีที่ใช้ในงานศพ หรือถือว่าเป็นสีไม่เป็นมงคล ชาวจีนแทบจะไม่ซื้อหมวกสีเขียวสำหรับเพื่อนชายที่แต่งงาน แล้ว เนื่องจากมันมีความหมายว่าภรรยาของเขากำลังคบชู้ ชาวจีนบางรายหลีกเลี่ยงหมายเลขต้องห้าม ‘สี่’ เนื่องจากมีเสียงพ้องกับคำว่า ‘ความตาย”

ธรรมเนียมในการทักทายและการรับประทานอาหาร

                 ในเวลาอาหาร ชาวจีนนิยมใช้โต๊ะกลมและรับประทานอาหารในจานซึ่งตั้งอยู่กลางโต๊ะร่วมกันการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง

ในบางตึกมีข้อห้ามการนำ หมาและแมวเข้ามาภายในอาคาร ด้วยเหตุนี้ควรตรวจสอบก่อนทำ การเช่า และถ้าจำ เป็นควรระบุข้อความการยินยอมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้ในสัญญาเช่า

การให้สินบนและการทุจริต บุคคลผู้เสนอ เรียกร้อง หรือรับสินบน ถือเป็นความผิดตามกฏหมาย

คณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริต โทร. 2526 6366

โอกาสเสมอภาค

                 การเลือกปฎิบัติต่อเพศ ความพิการ สถานภาพสมรส การตั้งครรภ์สถานะทางครอบครัว หรือเชื้อชาติเป็นการกระทำ ที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย เช่น เลิกจ้างเพราะท่านต้องดูแลลูกของท่านเป็นการเลือกปฎิบัติต่อสถานะทางครอบครัว ผู้พิการไม่สามารถเข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวก ที่มีได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อความพิการ เลิกจ้างเพราะการตั้งครรภ์ของท่านเป็นการเลือกปฎิบัติ ต่อเพศ

คณะกรรมการดูแลด้านโอกาสเสมอภาค โทร. 2511 8211

บัตรประจำตัวประชาชน

                   พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองระบุว่า บุคคลทั่วไปควรพกหลักฐานแสดงตัว (เช่น บัตรประจำตัวประชาชน) เมื่อบุคคลผู้นั้นมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจขอให้บุคคลทั่วไปแสดงบัตรประจำตัวได้ เกี่ยวกับการลงทะเบียนตามกฏของบุคคล บุคคลผู้ใดผู้ซึ่งไม่มีตัวแทนตามกฏหมาย ผู้ซึ่งไม่มีข้อแก้ตัวอย่างมีเหตุผล ในการเปลี่ยนแปลงบัตรประจำตัวของเขาไปให้บุคคลอื่น หรือใช้ หรือเก็บบัตรของบุคคลอื่นไว้ในครอบครอง หรือเป็นเจ้าของบัตรประจำตัวของบุคคอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฏหมาย

การทิ้งขยะและการถ่มน้ำลาย

                    บุคคลใดกระทำ ความผิด เช่น ทิ้งขยะ ถ่มน้ำ ลาย ติดใบปลิวและโปสเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต ตลอดจนทำให้ท้องถนนสกปรกด้วยอุจจาระของสุนัขในที่สาธารณะในฮ่องกง ต้องชำระค่าปรับตามกำหนดเป็นจำนวนเงิน 1,500 เหรียญฮ่องกง

กรมสุขอนามัยด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม สายด่วน 24 ชั่วโมง

ถุงใส่สินค้า

                    เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม มีการริเริ่มจัดเก็บภาษีด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 50 เซ็นต์ สำ หรับถุงใส่สินค้าที่ทำ จากพลาสติกแต่ละใบในร้านค้าปลีก โดยโครงการแรกครอบคลุม

ซูเปอร์มาร์เก็ตในเครือหรือซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ ร้านสะดวกซื้อ และร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อความงามและสุขภาพส่วนบุคคล ขอแนะนำให้ท่านนำถุงใส่สินค้าติดตัวไปด้วยทุกครั้ง

แผนจัดเก็บภาษีถุงใส่สินค้าที่ทำ จากพลาสติก สายด่วนกรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โทร 2838 3111

ถังขยะรีไซเคิล

                   มีการจัดวางถังขยะรีไซเคิลทั้งสามสีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สาธารณชน และเพื่อสนับสนุนการนำกลับมาใช้อีก

ฝ่ายบริการลูกค้า กรมคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โทร 2838 3111


3303
TOP