Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทางการฮ่องกงปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19

สำนักงานแรงงานฯ เยี่ยมแรงงานที่สวนสาธารณะเขตเกาลูน

ทางการฮ่องกงปรับเปลี่ยนโรงแรมสถานที่กักตัว ๒ แห่ง

สนร. ฮ่องกง เยี่ยมแรงงานไทยที่สวนสาธารณะเขตเกาลูน

TOP