Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

“บริจาคโลหิต ทำความดีด้วยใจ”

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ขอแจ้งปรับเวลาให้บริการ

ทีม สนร. ฮ่องกง พร้อมให้บริการนอกเวลาราชการ วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

สุขสันต์วันต์วันสงกรานต์ ปี ๒๕๖๕

ทางการมาเก๊าปรับมาตรการการเดินทางขาเข้าเพิ่มเติม

TOP