Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทางการฮ่องกงปรับมาตรการป้องโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าฮ่องกง

จุดบริการนัดพบเดือนมิถุนายน 2565

TOP