Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันหยุดราชการประจำปี2561

วันหยุดราชการประจำปี2561

วันหยุดผู่ช่วยแม่บ้านฮ่องกง ประจำปี 2561

ประกาศสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง

ประกาศสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง

นายจ้างต้องการจ้างแรงงานทำงานตำแหน่งหัวหน้าพ่อครัวไทย

การตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

สถานกงสุญใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้เปิดให้บริการกงสุลสัญจร

TOP