Skip to main content

หน้าหลัก

ด่วน! ทางการฮ่องกงประกาศให้ผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติทุกคนต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนหรือภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 มิฉะนั้นอาจมีความผิดตามกฏหมายและถูกปรับเป็นเงิน 5,000 เหรียญฮ่องกง

ด่วน! ทางการฮ่องกงประกาศให้ผู้ช่วยแม่บ้านชาวต่างชาติทุกคนต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนหรือภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 มิฉะนั้นอาจมีความผิดตามกฏหมายและถูกปรับเป็นเงิน 5,000 เหรียญฮ่องกง ยกเว้นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว อย่างน้อย 14 วัน หากผู้ช่วยแม่บ้านมีปัญหาและต้องการข้อมูล ความช่วยเหลือเรื่องช่องทางการไปตรวจเชื้อโควิด-19 ติดต่อสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกงโดยด่วนที่
ไลน์ id : 28450986
เฟสบุค: สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง
หรือโทร.2530 2343
#ด้วยรักและห่วงใย #ThailabourHK❤🥰


16
TOP