Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง รับรายงานตัวกลุ่มแรงงานไทย จำนวน 34 คน ที่เข้ามาทำงานกับบริษัทในเครือ Sands China Limited โดยวิธีจัดส่งโดยรัฐ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า

                 วันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติมาเก๊า เพื่อพบกลุ่มแรงงานไทย จำนวน 34 คน ที่เข้ามาทำงานกับบริษัทในเครือ Sands China Limited โดยวิธีจัดส่งโดยรัฐ  โดยแรงงานกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่บริษัท Sands china Limited ได้ทำความตกลงให้กรมการจัดหางาน ดำเนินการหาคนหางานโดยวิธีจัดส่งโดยรัฐ รอบที่ 2 ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือก ทั้งสิ้น 86 คน และได้ทยอยเดินทางเข้ามาทำงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562  แล้วกว่า 20 คน

                ในการนี้ สำนักงานแรงงานฯ  ได้จัดให้มีการรับรายงานตัวคนงานทั้ง 34 คน ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานมาเก๊าเบื้องต้น รวมถึงให้คำแนะนำแก่แรงงานทำงานด้วยความตั้งใจ ขยัน อดทนและปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท รวมถึงกฎหมายของเขตบริหารพิเศษมาเก๊าด้วย

                            

 


139
TOP