Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. ฮ่องกง ให้บริการรับรายงานตัวแรงงานที่เดินทางมาทำงานครั้งแรกในฮ่องกง ณ สำนักงานแรงงาน ฯ เขตเสิ่งหว่าน

     วันที่ 19 เมษายน ๒๕๖5 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ให้บริการรับรายงานตัวแรงงานไทยที่เดินงานมาทำงานครั้งแรกในฮ่องกง ณ สำนักงานแรงงาน ฯ เขตเสิ่งหว่าน โดยมีแรงงานตำแหน่งผู้ช่วยแม่บ้านและตำแหน่งพนักงานนวดสปา มารายงานตัว ซึ่งสำนักงานแรงงานฯ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับตัวในการใช้ชีวิตในการทำงาน/ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์/กฎหมายเบื้องต้น/ปัญหาจากการทำงาน / ให้คำแนะนำการศึกษาต่อมสธ. ทั้งนี้ได้ใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด – 19 ตลอดเวลาการให้บริการ

 


35
TOP