Skip to main content

หน้าหลัก

 สื่อท้องถิ่น (https://macaonews.org/) รายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง

             สื่อท้องถิ่น (https://macaonews.org/) รายงานว่า ทางการมาเก๊าเปิดให้บริการฉีดวัคซีนฟรีเฟสแรก แก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มผู้ทำงานที่ต้องติดต่อกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เช่น เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากรที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ดับเพลิง ผู้ที่ทำงานในอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงเช่น ลูกเรือสายการบิน คนขับรถขนส่งสาธารณะ ผู้ที่ทำงานในภาคอาหารแช่แข็ง ครู เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ให้บริการทางสังคม และพนักงานคาสิโน รวมถึงผู้ที่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเช่น ผู้ไปเรียนหรือไปทำงาน โดยให้ลงทะเบียนเพื่อนัดฉีดวัคซีนได้ทางออนไลน์ผ่าน: https://eservice.ssm.gov.mo/covidvacbook ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. ของวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นี้  และเฟสที่สองจะเปิดให้แรงงานต่างชาติรวมสมาชิกในครอบครัวเช่น คู่สมรสหรือบุตรหลาน และนักเรียนต่างชาติที่กำลังศึกษาอยู่ได้ลงทะเบียนต่อไป สำหรับเฟสที่สามจะกำหนดหลังจากได้ประเมินผลการฉีดวัคซีนของทั้งสองเฟสรวมถึงความพร้อมของวัคซีนด้วย

 


35
TOP