Skip to main content

หน้าหลัก

“ทางการฮ่องกงขยายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมไปจนถึงวันที่20 เมษายน 65”

สื่อทางการ  (https://www.news.gov.hk/eng/2022และhttps://www.info.gov.hk/gia/general/) แจ้งว่า ทางการฮ่องกงประกาศให้ขยายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมออกไปอีก ๑๔ วัน ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ภายใต้ พ.ร.บ.ป้องกันและควบคุมโรค มีผลตั้งแต่วันที่ ๗ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีมาตรการโดยสรุป ดังนี้

  ๑) ธุรกิจจัดเลี้ยง/ร้านอาหาร ปิดให้บริการตั้งแต่ ๑๘.๐๐ น. ถึง ๐๔.๕๙ น.ของวันถัดไป ผู้ที่รับผิดชอบในการประกอบธุรกิจจัดเลี้ยงต้องยุติการขายหรือจัดหาอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อการบริโภคในสถานที่ แต่สามารถขายหรือให้บริการสำหรับจัดส่งหรือสั่งกลับบ้าน นอกจากนี้  ต้องติดประกาศที่ทางเข้าเพื่อเตือนลูกค้าว่าไม่ควรบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในบริเวณที่อยู่ติดกับสถานที่จัดเลี้ยง โดยสถานที่จัดเลี้ยงทั้งหมดจะต้องดำเนินการจัด Vaccine Pass และที่ทุกคนที่เข้ามาในสถานที่จัดเลี้ยงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการฉีดวัคซีน เว้นแต่ในสถานการณ์ที่ได้รับการยกเว้น จำนวนลูกค้าสูงสุดต่อโต๊ะไม่เกิน ๒ คน และไม่อนุญาตให้จัดเลี้ยงในสถานที่ทั้งหมด

 ๒) ไม่อนุญาตให้มีการแสดงสด กิจกรรมเต้นรำ คาราโอเกะ และการเล่นไพ่นกกระจอกในสถานที่จัดเลี้ยง

 ๓) ข้อกำหนดและข้อจำกัดอื่น ๆ ในสถานที่จัดเลี้ยงยังคงมีผลบังคับใช้ รวมถึงลูกค้าทุกคนต้องไม่ทานอาหารหรือเครื่องดื่มเมื่อไม่อยู่ที่โต๊ะอาหารและต้องสวมหน้ากากอนามัย และต้องสแกน QR โดยใช้แอปพลิเคชันมือถือ “LeaveHomeSafeก่อนเข้าสถานที่ (ยกเว้นผู้ที่สั่งอาหารกลับบ้านเท่านั้น)

๔) บาร์หรือผับจะยังคงปิดให้บริการ รวมถึงศูนย์เกมเพื่อความบันเทิง โรงอาบน้ำ ศูนย์ออกกำลังกาย สถานบันเทิง สถานบันเทิงสาธารณะ สถานที่ที่เป็นห้องปาร์ตี้หรือห้องเช่าเพื่อชุมนุมทางสังคม สถานเสริมความงาม คลับหรือไนท์คลับ สถานประกอบการคาราโอเกะ สถานที่เล่นไพ่นกกระจอก สถานประกอบการนวด สถานกีฬา สระว่ายน้ำ เรือสำราญ สถานที่จัดงาน สถานที่ทางศาสนา (ยกเว้นงานศพหรือพิธีแต่งงานภายใต้การจำกัดจำนวนคน และร้านตัดผมหรือร้านทำผม)

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดสถานที่ที่เกี่ยวข้องและการแข่งขันกีฬาเฉพาะตามข้อที่กำหนด ถานที่เล่นกีฬาสามารถเปิดเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกซ้อมและการสตรีมออนไลน์หรือการแสดงที่บันทึกไว้โดยไม่มีผู้ชมสด ในขณะที่สนามกีฬาและสระว่ายน้ำสามารถ เปิดให้ฝึกอบรมหรือคัดเลือกตัวแทนทีมฮ่องกงและทีมสำหรับการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะ

๕) คลับเฮาส์ โรงแรมหรือเกสต์เฮาส์ โดยผู้จัดการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดรวมถึงปิดสถานที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๔) และสถานที่จัดเลี้ยงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระงับบริการทานอาหารในเวลาที่กำหนดช่วงค่ำ

) ร้านตัดผมหรือร้านทำผม ผู้จัดการต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องภายใต้ Cap. 599F รวมถึงการนำ Vaccine Pass ไปใช้และสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าใช้ “LeaveHomeSafeทั้งนี้ พนักงานและลูกค้าต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา

) ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และตลาด ผู้จัดการ/ผู้รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องตามข้อ 599F รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องใน “LeaveHomeSafeและ Vaccine Pass

 ) ขยายข้อกำหนดในการสวมหน้ากากอนามัยตั้งแต่วันที่ – ๒๐ เมษายน๒๕๖๕ โดยทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในรถขนส่งมวลชน หรือกำลังเข้าหรืออยู่ในพื้นที่ที่ชำระค่ารถไฟฟ้า MTR หรืออยู่ในที่สาธารณะตามที่กำหนด กรณีไม่สวมหน้ากากอนามัยตามข้อกำหนด ผู้มีอำนาจอาจปฏิเสธไม่ให้ขึ้นรถขนส่งมวลชนหรือเข้าไปในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้บุคคลนั้นสวมหน้ากากอนามัยหรือลงจากรถหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและโทษสูงสุดคือปรับที่ระดับ ๓ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญฮ่องกง เท่ากับ ๔ บาท โดยประมาณ) นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับอนุญาตอาจออกประกาศโทษแก่ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยตามข้อกำหนด และอาจให้จ่ายค่าปรับคงที่จำนวน ๕,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

) ห้ามกิจกรรมการรวมกลุ่ม เว้นแต่จะได้รับการยกเว้น โดยไม่อนุญาตให้มีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า ๒ คนในที่สาธารณะตั้งแต่วันที่ – ๒ เมษายน๒๕๖๕ รวมถึงการรวมกลุ่มในธุรกิจจัดเลี้ยงและสถานที่ตามที่กำหนด  

๑๐) ไม่อนุญาตให้มีการรวมกลุ่มในที่พักที่เป็นสถานที่ส่วนตัวมากกว่า ๒ ครอบครัวขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ เมษายน ๒๕๖๕ 

) ห้ามจัดการชุมนุมและห้ามเข้าร่วมชุมนุม โดยผู้ที่จัดให้มีการชุมนุม เป็นผู้ควบคุม และอนุญาตให้ชุมนุมในสถานที่ หรือดำเนินการในสถานที่ชุมนุม มีความผิดต้องระวางโทษปรับสูงสุด ๒๕,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญฮ่องกง เท่ากับ ๔ บาทโดยประมาณ)และจำคุก ๖ เดือน และผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมอาจมีความผิดโดยต้องจ่ายค่าปรับสูงสุดจำนวน ๕,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท


27
TOP