Skip to main content

หน้าหลัก

ทางการฮ่องกงประกาศผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

สื่อทางการ  (https://www.news.gov.hk/eng/2022และ https://www.info.gov.hk/gia/general/) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในฮ่องกงได้คลี่คลายลงอย่างมากและมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทางการฮ่องกงจึงได้ประกาศผ่อนคลายโดยปรับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งมีมาตรการโดยสรุป ดังนี้

   ๑)  ธุรกิจจัดเลี้ยง/ร้านอาหาร ขยายเวลาให้บริการรับประทานอาหารในร้านได้จนถึงเวลา ๒๑.๕๙ น. จำนวนคนสูงสุดต่อโต๊ะจะเพิ่มขึ้นจาก ๒ คน เป็น ๔ คน และอนุญาตให้จัดเลี้ยงได้ไม่เกิน ๒๐ คน ทั้งนี้ บาร์หรือผับจะยังคงปิดให้บริการ และเพื่อเพิ่มการป้องกันโรคระบาดของสถานที่จัดเลี้ยง พนักงานทุกคนในร้านจะต้องทดสอบแอนติเจนอย่างรวดเร็ว (RAT) ทุกสามวันก่อนเข้าสถานที่ธุรกิจจัดเลี้ยง/ร้านอาหาร

  ๒) อนุญาตให้เปิดสถานที่ดังต่อไปนี้ สถานที่เล่นกีฬา (ในร่มและกลางแจ้ง) ศูนย์ออกกำลังกาย สถานเสริมความงาม และสถานบริการนวด สถานบันเทิงสาธารณะ (รวมถึงโรงภาพยนตร์) สถานบันเทิง ศูนย์เกมเพื่อความบันเทิง สถานที่จัดงาน และสถานที่ทางศาสนา โดยสถานที่ดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ข้อจำกัดในการอนุญาตให้รวมกลุ่ม ๔ คน และไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของความจุ นอกจากนี้ กีฬาประเภททีมจะได้รับอนุญาตให้จัดการแข่งขัน

  ๓) อนุญาตให้จัดทัวร์ในท้องถิ่นแบบกลุ่มได้ โดยมีผู้เข้าร่วมกลุ่มไม่เกิน ๓๐ คน ภายใต้เงื่อนไข (๑) เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับวัคซีนสามโดส และดำเนินการตรวจแอนติเจนอย่างรวดเร็ว (RAT) ในวันเดียวกันก่อนเริ่มกิจกรรมกลุ่มทัวร์ในท้องถิ่น (๒) ผู้เข้าร่วมทัวร์ทุกคนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด Vaccine Pass และหากผู้เข้าร่วมทัวร์ทั้งหมดได้ดำเนินการตรวจ RAT ในวันเดียวกันก่อนเริ่มกิจกรรมกลุ่มทัวร์ในท้องถิ่น สามรถรวมกิจกรรมกลุ่มได้ไม่เกิน ๑๐๐ คน 

ทุกคนต้องสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะ หรือเข้าร่วมทัวร์แบบกลุ่มในท้องถิ่น ไม่ว่าจะในร่มหรือกลางแจ้ง ยกเว้นกรณีที่ได้รับการยกเว้น (เช่น การรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม การดูแลผิวหน้า การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ) ซึ่งทางการฯ จะขยายข้อกำหนดการสวมหน้ากากบังคับในผู้ให้บริการขนส่งมวลชนและสถานที่สาธารณะทั้งหมดภายใต้ระเบียบป้องกันและควบคุมโรค (การสวมหน้ากาก)

๔) บาร์หรือผับจะยังคงปิดให้บริการ รวมถึงศูนย์เกมเพื่อความบันเทิง โรงอาบน้ำ ศูนย์ออกกำลังกาย สถานบันเทิง สถานบันเทิงสาธารณะ สถานที่ที่เป็นห้องปาร์ตี้หรือห้องเช่าเพื่อชุมนุมทางสังคม สถานเสริมความงาม คลับหรือไนท์คลับ สถานประกอบการคาราโอเกะ สถานที่เล่นไพ่นกกระจอก สถานประกอบการนวด สถานกีฬา สระว่ายน้ำ เรือสำราญ สถานที่จัดงาน สถานที่ทางศาสนา (ยกเว้นงานศพ หรือพิธีแต่งงานภายใต้การจำกัดจำนวนคน และร้านตัดผมหรือร้านทำผม)

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดสถานที่ที่เกี่ยวข้องและการแข่งขันกีฬาเฉพาะตามข้อที่กำหนด สถานที่เล่นกีฬาสามารถเปิดเพื่อวัตถุประสงค์ในการฝึกซ้อมและการสตรีมออนไลน์หรือการแสดงที่บันทึกไว้โดยไม่มีผู้ชมสด ในขณะที่สนามกีฬาและสระว่ายน้ำสามารถ เปิดให้ฝึกอบรมหรือคัดเลือกตัวแทนทีมฮ่องกงและทีมสำหรับการแข่งขันกีฬาโดยเฉพาะ

๕) คลับเฮาส์ โรงแรมหรือเกสต์เฮาส์ โดยผู้จัดการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดรวมถึงปิดสถานที่ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๔) และสถานที่จัดเลี้ยงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงระงับบริการทานอาหารในเวลาที่กำหนดช่วงค่ำ

๖) ร้านตัดผมหรือร้านทำผม ผู้จัดการต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องภายใต้ Cap. 599F รวมถึงการนำ Vaccine Pass ไปใช้และสร้างความมั่นใจว่าลูกค้าใช้ “LeaveHomeSafe” ทั้งนี้ พนักงานและลูกค้าต้องสวมหน้ากากตลอดเวลา

๗) ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต และตลาด ผู้จัดการ/ผู้รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องตามข้อ 599F รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องใน “LeaveHomeSafe” และ Vaccine Pass

  ๘) ขยายข้อกำหนดในการสวมหน้ากากอนามัยตั้งแต่วันที่ ๗ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ โดยทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในรถขนส่งมวลชน หรือกำลังเข้าหรืออยู่ในพื้นที่ที่ชำระค่ารถไฟฟ้า MTR หรืออยู่ในที่สาธารณะตามที่กำหนด กรณีไม่สวมหน้ากากอนามัยตามข้อกำหนด ผู้มีอำนาจอาจปฏิเสธไม่ให้ขึ้นรถขนส่งมวลชนหรือเข้าไปในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้บุคคลนั้นสวมหน้ากากอนามัยหรือลงจากรถหรือออกจากพื้นที่ดังกล่าว ผู้ฝ่าฝืนมีความผิดและโทษสูงสุดคือปรับที่ระดับ ๓ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญฮ่องกง เท่ากับ ๔ บาท โดยประมาณ) นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับอนุญาตอาจออกประกาศโทษแก่ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยตามข้อกำหนด และอาจให้จ่ายค่าปรับคงที่จำนวน ๕,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

 ๙) ห้ามกิจกรรมการรวมกลุ่ม เว้นแต่จะได้รับการยกเว้น โดยไม่อนุญาตให้มีการรวมกลุ่มของบุคคลมากกว่า ๒ คนในที่สาธารณะตั้งแต่วันที่ ๗ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ รวมถึงการรวมกลุ่มในธุรกิจจัดเลี้ยงและสถานที่ตามที่กำหนด

 ๑๐) ไม่อนุญาตให้มีการรวมกลุ่มในที่พักที่เป็นสถานที่ส่วนตัวมากกว่า ๒ ครอบครัวขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ ๗ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕

 ๑๑) ห้ามจัดการชุมนุมและห้ามเข้าร่วมชุมนุม โดยผู้ที่จัดให้มีการชุมนุม เป็นผู้ควบคุม และอนุญาตให้ชุมนุมในสถานที่ หรือดำเนินการในสถานที่ชุมนุม มีความผิดต้องระวางโทษปรับสูงสุด ๒๕,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ๑ เหรียญฮ่องกง เท่ากับ ๔ บาทโดยประมาณ)และจำคุก ๖ เดือน และผู้ที่เข้าร่วมชุมนุมอาจมีความผิดโดยต้องจ่ายค่าปรับสูงสุดจำนวน ๕,๐๐๐ เหรียญฮ่องกง หรือประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท


339
TOP