Skip to main content

หน้าหลัก

สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng/index.html) แจ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง

สื่อทางการ (https://www.news.gov.hk/eng/index.html) แจ้งข่าวที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

  ๑) ทางการฮ่องกงประกาศให้หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐกลับมาให้บริการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยจะมีการยืดหยุ่น เช่น เหลื่อมชั่วโมงการทำงานและการทานอาหารกลางวันเพื่อลดความแออัด ตลอดจนให้ประชุมทางวิดีโอแทนการประชุมแบบตัวต่อตัว โดยแนะนำให้ประชาชนใช้บริการส่งเอกสารทางไปรษณีย์ การดรอปอินหรือทางออนไลน์ และหากต้องใช้บริการในหน่วยงานของรัฐควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการติดเชื้อ นอกจากนี้ ทางการฮ่องกงได้ประกาศให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนใช้แอพมือถือ LeaveHomeSafe และสแกนรหัส QR ก่อนเข้าอาคารหรือหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป พื่อเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนทางระบาดวิทยา และเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชน

  ๒) ทางการฮ่องกงยังคงมาตรการจำกัดผู้ที่อยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมากเดินทางเข้าฮ่องกงรวมถึงข้อกำหนดการกักตัวภาคบังคับ ๒๑ วัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกยังคงรุนแรง และจะคงมาตรการสำหรับผู้ที่เดินทางมาถึงฮ่องกงและเคยพักในสถานที่ต่างๆนอกประเทศจีน ดังนี้ 

   ๒.๑) ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมาก กลุ่ม A ผู้ที่อาศัยอยู่ในบราซิล ไอร์แลนด์ แอฟริกาใต้และสหราชอาณาจักร เกินกว่าชั่วโมงในวันขึ้นเครื่องหรือในช่วง ๒๑ วันก่อนวันขึ้นเครื่องจะไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นเครื่องมาที่ฮ่องกง

     ๒.๒) ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงมาก กลุ่ม B ได้แก่ บังกลาเทศ เบลเยียม แคนาดาเอกวาดอร์ เอธิโอเปีย ฝรั่งเศส เยอรมนีอินเดีย อินโดนีเซีย คาซัคสถาน เนปาล ปากีสถานฟิลิปปินส์ โรมาเนีย รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี ยูเครน สหรัฐอาหรับ  เอมิเรตส์และสหรัฐอเมริกา และประเทศที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูง กลุ่ม C ได้แก่ ทุกประเทศยกเว้นประเทศจีนและประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม A หรือกลุ่ม B โดยจีนหมายถึง แผ่นดินใหญ่ ฮ่องกงมาเก๊าและไต้หวัน ซึ่งผู้ที่เดินทางถึงฮ่องกงไม่ว่าจะผ่านสนามบินหรือจุดควบคุมเขตแดนทางบก จะต้องกักตัวภาคบังคับเป็นเวลา ๒๑ วันในโรงแรมที่กำหนด และผู้ที่มาจากประเทศตามกลุ่ม B จะต้องแสดงผลการตรวจเชื้อโควิด-19เป็นลบภายใน ๗๒ ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องบินมาฮ่องกง

ทั้งนี้ ทางการฮ่องกงอาจผ่อนคลายมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคมสำหรับร้านอาหารและสถานที่ที่กำหนดไว้หลังเทศกาลตรุษจีน หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเขื้อโควิด-19ดีขึ้น โดยจะขยายเวลาการทานอาหารในร้านจากเวลาเดิม ๑๘.๐๐ น. เป็นเวลา ๒๒.๐๐ น. และทาอาหารรวมกันได้ ๔ คนในโต๊ะเดียวกัน


38
TOP