Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เปิดจุดให้บริการแรงงานไทยในวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็นวันหยุดของผู้ช่วยแม่บ้านและแรงงานไทย

TOP