Skip to main content

หน้าหลัก

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดสอบไล่ให้แก่นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

          วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔  สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ในฐานะศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ศกร.กศน.ฮ่องกง) จัดสอบไล่ให้แก่นักศึกษาภาคเรียน  ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ อาคาร Haywood Mansion ที่ Causeway Bay จำนวน ) จำนวน ๗ คน การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 


105
TOP