สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ประชุมร่วมกับสหภาพแรงงานไทย สมาคมรวมไทย สมาคมสตรีไทย สมาคมเพื่อนไทย ชมรมนักศึกษา มสธ. ชมรมนักศึกษา กศน. เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการวันแรงงานแห่งชาติ

 

                 วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง นางจารุณี นครศรี กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และรองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เปิดการประชุมร่วมกับ สหภาพแรงงานไทยในฮ่องกง สมาคมรวมไทย สมาคมสตรีไทย สมาคมเพื่อนไทย ชมรม

นักศึกษา มสธ. และชมรมนักศึกษา กศน. ณ ศูนย์คริสตจักรไทยพระพร เกาลูน

ซิตี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับกำหนดการจัดกิจกรรมวันแรงงาน แห่งชาติ  ปี ๒๕๖๑ การแสดง และการแข่งขันกีฬา

     สำหรับในปี ๒๕๖๑ กำหนดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สนามฟุตบอล Carpenter Road Park, (สวนใหญ่) เกาลูนซิตี้, เขตเกาลูน, ฮ่องกง โดยจะมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ ริ้วขบวนแรงงาน การแข่งขันฟุตบอลแรงงานชาย การแข่งขันแชร์บอลหญิง การแสดงจากกลุ่มต่างๆ โดยมีดีเจ สยามเมืองยี้ม จากรายการวิทยุ     เสียงภาษาไทยในฮ่องกง ร่วมดำเนินรายการ  และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านได้แก่ ชักกะเย่อ วิ่งกระสอบ วิ่งสามขา เหยียบลูกโป่งเป็นต้น