สนร. ฮ่องกง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

 วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานแรงงาน เมืองฮ่องกง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินินาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา โดยมี นายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ เมืองฮ่องกง เป็นประธานฯ มีข้าราชการ ทีมประเทศไทย ชาวไทยเข้าร่วมงาน   ในภาคเช้า วัดฮ่องกงธัมมาราม และภาคบ่าย สถานกงสุลใหญ่ เมืองฮ่องกง