สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานหล่อเทียนเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม เขตนิวเทอริเทอรี่ ฮ่องกง

วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานหล่อเทียนเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม มีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเบิกเนตรพระประธาน โดยมี พระพรหมวิสุทธาจารย์เป็นประธาน ในพิธีมีการทำบุญตักบาตร ถวายผ้าอาบน้ำฝน พิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา มีแรงงานไทย คนไทย คนท้องถิ่น เข้าร่วมงานจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน

ไฟล์แนบขนาด
scan-44.jpg87.85 KB