สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาฉลองเปิดวัดพุทธารามฮ่องกง อย่างเป็นทางการ

วันอาทิตย์ที่ ๒ กรกฎคม ๒๕๖๐ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาฉลองเปิดวัดพุทธารามฮ่องกง อย่างเป็นทางการ โดยเจ้าคุณพระวิมลรัตนาภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชมหาวิหารเป็นประธานพิธี ในงานนี้รองกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง นายปัฐม์ ปัทมจิตร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
วัดพุทธารามฮ่องกง จัดตั้งเป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฎฐานสี่ ภายใต้การกำกับดูแล พระธรรมทูตไปต่างประเทศ วัดสระเกศราชมหาวิหาร (วัดภูเขาทอง) กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสเดียวกันนี้ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองถวายเป็น พระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

ไฟล์แนบขนาด
scan-37.jpg89.09 KB
scan-35.jpg76.88 KB