สนร.ฮ่องกง โดยกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยรองกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธธรรมาราม