สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้าพบผู้บริหารกรมแรงงานฮ่องกง เพื่อหารือเรื่องการนำเข้าแรงงานต่างชาติ

          เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง มอบหมายให้ รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ล่าม ได้เข้าพบ Ms. Mabel Li, Assistant Commissioner for Labour (Department) และ Ms. Alice Yeung, Senior Administrative officer (Policy Support) ณ  กรมแรงงานฮ่องกง เพื่อหารือเรื่องการนำเข้าแรงงานต่างชาติ ระดับกึ่งฝีมือและแรงงานผู้ช่วยแม่บ้าน เกี่ยวกับกระบวนการและทิศทางการนำเข้าแรงงานต่างชาติ ทั้งนี้ ผู้แทนกรมแรงงานฮ่องกง แจ้งว่าเขตบริหารปกครองพิเศษฮ่องกง มีความต้องการจ้างแรงงานต่างชาติ เพื่อดูแลผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง