กงสุล(ฝ่ายแรงงาน)เป็นประธานพิธิเปิดงานอนุสรณ์ 20 ปี สมาคมสตรีไทยในฮ่องกง