สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ต้อนรับคณะข้าราชการจากกรมการแพทย์ กระทรวงแรง 20 มิ.ย. 58

ไฟล์แนบขนาด
scan-117-23.jpg106.3 KB