สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดทำโครงการอบรมกฎหมายให้แก่แรงงานไทยในฮ่องกง ประจำปีงบประมาณ 2561

ภาพข่าว: 

                สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดทำโครงการอบรมกฎหมายให้แก่แรงงานไทยในฮ่องกง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้<

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในฮ่องกงและมาเก๊า

ภาพข่าว: 

 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยนางจารุณี นครศรี กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) และนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ เยี่ยมแรงงานไทยในฮ่องกงและมาเก๊า

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมภาษาจีนกวางตุ้งขั้นพื้นฐาน

ภาพข่าว: 

                      วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมภาษาจีนกวางตุ้งขั้นพื้นฐาน ให้กับแรงงานไทยที่เดินทางเข้ามาทำงานใหม่ และแรงงานที่ต้องการฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนกวางตุ้ง ณ สำนักงานแรงงาน

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมภาษาจีนกวางตุ้งขั้นพื้นฐาน

ภาพข่าว: 

                                                     วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง    จัดโครงการอบรมภาษาจีนกวางตุ้งขั้นพื้นฐาน ให้กับแรงงานไทยที่เดินทางเข้ามาทำงานใหม่ และแรงงานที่ต้องการฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนกวางตุ้ง ณ สำนักงานแรงงาน

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมภาษาจีนกวางตุ้งขั้นพื้นฐาน

ภาพข่าว: 

                                                     วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง    จัดโครงการอบรมภาษาจีนกวางตุ้งขั้นพื้นฐาน ให้กับแรงงานไทยที่เดินทางเข้ามาทำงานใหม่ และแรงงานที่ต้องการฝึกทักษะการใช้ภาษาจีนกวางตุ้ง ณ สำนักงานแรงงาน

Syndicate content