รับสมัครพ่อครัว แม่ครัวไทย และผู้สนใจในฮ่องกง

 

รับสมัครพ่อครัว แม่ครัวไทย และผู้สนใจในฮ่องกง

 

กรมแรงงานฮ่องกงดำเนินการเปรียบเที่ยบปรับบริษัทจัดหางานท้องถิ่น

ภาพข่าว: 

 

 

กรมแรงงานฮ่องกงดำเนินการเปรียบเที่ยบปรับบริษัทจัดหางานท้องถิ่น

 

กรมแรงงานฮ่องกงดำเนินการเปรียบเที่ยบปรับบริษัทจัดหางานท้องถิ่น

ภาพข่าว: 

 

กรมแรงงานฮ่องกงดำเนินการเปรียบเที่ยบปรับบริษัทจัดหางานท้องถิ่น

กรมแรงงานฮ่องกงดำเนินการเปรียบเที่ยบปรับบริษัทจัดหางานท้องถิ่น

ภาพข่าว: 

กรมแรงงานฮ่องกงดำเนินการเปรียบเที่ยบปรับบริษัทจัดหางานท้องถิ่น

Syndicate content