วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีการจัดหางาน นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะกรมการจัดหางาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ในฮ่องกง โดยตรวจเยี่ยมสมาคมสตรีไทยในฮ่องกง สหภาพแรงงานไทยในฮ่องกง สมาคมรวมไทยในฮ่องกง

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีการจัดหางาน นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะกรมการจัดหางาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ในฮ่องกง โดยตรวจเยี่ยมสมาคมสตรีไทยในฮ่องกง สหภาพแรงงานไทยในฮ่องกง สมาคมรวมไทย      ในฮ่องกง จุดนัดพบอาสาสมัครแรงงาน ซึ่งเป็นการบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานแรงงานเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง รวมถึงพบปะพูดคุยกับแรงงานไทยที่ออกมาพักผ่อนในวันหยุดบริเวณสวนสาธารณะ Carpenter Road Park เขตเกาลูนซิตี๊ โดยได้ให้โอวาทแก่แรงงานไทยให้หมั่นฝึกฝน เรียนรู้และพัฒนาตนเอง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และถ่า

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 นายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 และระดับ 2 ซึ่งอบรมและทดสอบฝีมือระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 256

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 นายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 และระดับ 2 ซึ่งอบรมและทดสอบฝีมือระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีทีมประเทศไทยเข้าร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการทดสอบ ระดับ 1 จำนวน 9 คน และระดับ 2 จำนวน 11คน ผ่านการทดสอบทั้งหมด

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ขอรายงานโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ ดังนี้ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานแรงงานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และระดับ 2

         สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ขอรายงานโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ ดังนี้ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานแ

นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีการจัดหางาน นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะกรมการจัดหางาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในฮ่องกง

ภาพข่าว: 

วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีการจัดหางาน นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และคณะกรมการจัดหางาน เดินทางมาตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ในฮ่องกง โดยตรวจเยี่ยมสมาคมสตรีไทยในฮ่องกง สหภาพแรงงานไทยในฮ่องกง สมาคมรวมไทยในฮ่องกง จุดนัดพบอาสาสมัครแรงงาน ซึ่งเป็นการบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานแรงงานเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง รวมถึงพบปะพูดคุยกับแรงงานไทยที่ออกมาพักผ่อนในวันหยุดบริเวณสวนสาธารณะ Carpenter Road Park เขตเกาลูนซิตี๊ โดยได้ให้โอวาทแก่แรงงานไทยให้หมั่นฝึกฝน เรียนรู้และพัฒนาตนเอง    เก็บเกี่ยวประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู

นายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 และระดับ 2 ซึ่งอบรมและทดสอบฝีมือระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2561 ณ สถ

ภาพข่าว: 

           วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 นายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 และระดับ 2 ซึ่งอบรมและทดสอบฝีมือระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2561                ณ  สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีทีมประเทศไทยเข้าร่วมเป็นเกียรติ ทั้งนี้ มีผู้เข้ารับการทดสอบ ระดับ 1 จำนวน 9 คน และระดับ 2 จำนวน 11คน ผ่านการทดสอบทั้งหมด

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ขอประชาสัมพันธ์กรณีสหภาพแรงงานไทยในฮ่องกงยื่นข้อเรียกร้องให้ทบทวนนโยบายการตรวจสุขภาพของ สนร.ฮ่องกง และผู้บริหารกระทรวงแรงงานมีข้อสั่งการในการประชุม อทป. เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2561 ให้ สนร. ฮ่องกง รายงานความคืบหน้าความเหลื่อมล้ำกา

ภาพข่าว: 

         สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ขอประชาสัมพันธ์กรณีสหภาพแรงงานไทยในฮ่องกงยื่นข้อเรียกร้องให้ทบทวนนโยบายการตรวจสุขภาพของ สนร.ฮ่องกง และผู้บริหารกระทรวงแรงงานมีข้อสั่งการในการประชุม อทป. เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2561 ให้ สนร. ฮ่องกง รายงานความคืบหน้าความเหลื่อมล้ำการตรวจสุขภาพแรงงานไทยในฮ่องกง สนร.ฮ่องกง ขอนำเรียนความคืบหน้า ดังนี้ วันที่ 21 ม.ค. และวันที่ 25 มี.ค. 2561 สนร. เชิญผู้นำสมาคมรวมไทย สหภาพแรงงานไทยในฮ่องกง สมาคมสตรีไทย กลุ่ม กศน. กลุ่ม มสธ.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กลุ่มตัวแทนของแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านฮ่องกงประมาณ ๑๕๐ คน ได้รวมตัวกันเดินประท้วงจากบริเวณเขต Central ไปยังหน้าที่ทำการพรรค The New People’s Party เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียน Eunice Yung Hoi Yan กรณีที่นาง Eunice

ภาพข่าว: 

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กลุ่มตัวแทนของแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านฮ่องกงประมาณ ๑๕๐ คน ได้รวมตัวกันเดินประท้วงจากบริ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กลุ่มตัวแทนของแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านฮ่องกงประมาณ ๑๕๐ คน ได้รวมตัวกันเดินประท้วงจากบริเวณเขต Central ไปยังหน้าที่ทำการพรรค The New People’s Party เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียน Eunice Yung Hoi Yan กรณีที่นาง Eunice ได้ตั้งคำถาม

ภาพข่าว: 

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กลุ่มตัวแทนของแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านฮ่องกงประมาณ ๑๕๐ คน ได้รวมตัวกันเดินประท้วงจากบริ

Syndicate content