สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมสืบสานวันลอยกระทง เพื่อธำรงไว้ซึ่งประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม ณ วัดเมฆธรรมวนาราม เขตนิวเทอริทอรี่ ฮ่องกง

ภาพข่าว: 

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) นางสาวอรอนงค์  ศรีสุวิทธานนท์ รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ ร่วมสืบสานวันลอยกระท

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานทำบุญออกพรรษาที่วัดเมฆธรรมวนารามและให้บริการจุดนัดพบ อาสมัครแรงงานไทยในต่างประเทศ (อสรต.) ที่สวนเล็กเกาลูนซิตี้ เขตเกาลูน ฮ่องกง

ภาพข่าว: 

            วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางรัชนีกร ปิ่นแก้ว กงสุล ( ฝ่ายแรงงาน) นางสาวอรอนงค์ ศรีสุวิทธานนท์รองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานทำบุญออกพรรษา ที่วัดเมฆธรรมวนาราม โดยมีนายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธานในพ

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดทำโครงการอบรมกฎหมายให้แก่แรงงานไทยในฮ่องกง ประจำปีงบประมาณ 2561

ภาพข่าว: 

                สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดทำโครงการอบรมกฎหมายให้แก่แรงงานไทยในฮ่องกง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้<

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ตรวจเยี่ยมแรงงานไทยในฮ่องกงและมาเก๊า

ภาพข่าว: 

 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยนางจารุณี นครศรี กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) และนายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะ เยี่ยมแรงงานไทยในฮ่องกงและมาเก๊า

Syndicate content