ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
สนร.ฮ่องกง ร่วมงาน สานสายใย ใจสัมพันธ์ 16 กศน. ฮ่องกง
สนร. ฮ่องกง เป็นประธานในงานวันไหว้ครู กศน. ฮ่องกง ประจำปีการศึกษา 2557
สนร. ฮ่องกง เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมหลังสอบชมรมนักศึกษา มสธ.ฮ่องกง
สนร. ฮ่องกง ร่วมโครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองมาเก๊า
สนร. ฮ่องกง เป็นประธานเปิดประชุมครูศูนย์การเรียนนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ร่วมงานแข่งขันฟุตบอลแรงงานไทย เนื่องในงานวันแรงงานแห่งชาติ
นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมงานสงกรานต์ที่ชุมชนคนไทยในฮ่องกง
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมงาน Thai food Festival 2014
นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมงาน Songkran Street Fest ในฮ่องกง
นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมงานวันสงกรานต์วัดไทยในฮ่องกง
นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน )ร่วมงานสงกรานต์ที่วัดไทยในฮ่องกง
นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน )ร่วมงานสงกรานต์ที่วัดไทยในฮ่องกง
สนร.ฮ่องกง พาสถานประกอบการบริษัท Wynn Macau เข้าเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาของประเทศไทย
สนร. ฮ่องกง จัดประชุมอาสาสมัครแรงงานไทยในฮ่องกง
สนร. ฮ่องกง ร่วมงานบุญเข้าพรรษาประจำปี 2556
สนร. ฮ่องกง รับแรงงานไทยที่เดินทางเข้าไปทำงานในมาเก๊าจัดส่งโดยรัฐ
สนร. ฮ่องกง ประชุมหารือร่วมกับสถานประกอบการมาเก๊า
สนร.ฮ่องกง ประชุมอาสาสมัครแรงงานไทยในมาเก๊า
สนร. ฮ่องกง ร่วมกิจกรรมของชมรมนักศึกษา มสธ. ฮ่องกง
สนร.ฮ่องกง เยี่ยมแรงงานไทยของรัฐจัดส่งในมาเก๊า