ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมพิธีบวงสรวงครบวันสถาปนาพระพรหม ที่มาเก๊า
สนร. ฮ่องกง นางสาวอุษา ศรีธูป (รองกงสุลฝายแรงงาน) ร่วมงานเทศกาลวันเข้าพรรษา 19 ต.ค. 57
สนร. ฮ่องกง ร่วมงานเทศกาลวันเข้าพรรษา
สนร.ฮ่องกง นาวาตรีสิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) เยี่ยมแรงงานไทย
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) เยี่ยมสมาคมสตรีไทย
นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมงานเทศกาลอาหารไทย
ข่าวที่ 26 สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ พบปะอาสาสมัครฯ และเยียมแรงงานไทย ที่มาเก๊า 29 ส.ค. 57
ข่าวที่ 27สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ ประชุมอาสาสมัครแรงงานไทย 31 ส.ค. 57
สนร. ฮ่องกง เยี่ยมแรงงานไทยที่โรงพยาบาลถุ่นหมุ่น
สนร. ฮ่องกง เป็นประธานพิธีกล่าวคำถวายพระพรในวันแม่แห่ชาติ
สนร. ฮ่องกง ร่ามพิธีเปิดร้านอาหารไทย
สนร.ฮ่องกง เปิดร้านอาหารไทย
สนร. ฮ่องกง ขยายตลาดแรงงานไทยในมาเก็า
สนร.ฮ่องกง ร่วมงาน สานสายใย ใจสัมพันธ์ 16 กศน. ฮ่องกง
สนร. ฮ่องกง เป็นประธานในงานวันไหว้ครู กศน. ฮ่องกง ประจำปีการศึกษา 2557
สนร. ฮ่องกง เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมหลังสอบชมรมนักศึกษา มสธ.ฮ่องกง
สนร. ฮ่องกง ร่วมโครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองมาเก๊า
สนร. ฮ่องกง เป็นประธานเปิดประชุมครูศูนย์การเรียนนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ร่วมงานแข่งขันฟุตบอลแรงงานไทย เนื่องในงานวันแรงงานแห่งชาติ
นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมงานสงกรานต์ที่ชุมชนคนไทยในฮ่องกง