ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมเจรจาเรียกร้องค่าชดเชยค้างจ้างจากนายจ้างในมาเก๊า
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) เยี่ยมคารวะรองอธิบดีกรมสวัสดิการสังคมมาเก๊า 15 มิ.ย. 58
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมงานวันไหว้ครูและมอบประกาศนียบัตร ศกร.กศน 14 มิ.ย. 2558
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ตรวจเยี่ยมสภาพการจ้างงานในเขต Tong Chung
สนร. ฮ่องกง ประชุมครูอาสาสมัคร กศน. ในฮ่องกง
สนร. ฮ่องกง จัดทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สนร. ฮ่องกง จัดทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับที่ 1
สนร. ฮ่องกง จัดสอบ มสธ.
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) จัดอบรมอาสาสมัครแรงงานไทยในมาเก็า
สนร. ฮ่องกง จัดประชุมบริษัทจัดหางานในฮ่องกง
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมงานวันสตรีสากล ปี 2558
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองปีใหม่ 2558
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมงานวันประเพณีไทย มาเก๊า ประจำปี 2557
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมจัดงานวันชาติ ประจำปี 2557
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมจัดงานเทิดไท้องค์ราชัน (วันพ่อแห่งชาติ) ประจำปี 2557
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) จัดปฐมนิเทศนักศึกษา มสธ. ฮ่องกง ประจำปี 2557
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) เยี่ยมให้กำลังใจนักมวยไทยในฮ่องกง
สนร. ฮ่องกง นางสาวอุษา ศรีธูป รองกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ร่วมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2557