ข่าวกิจกรรม

หัวข้อ
กรมแรงงานฮ่องกงดำเนินการเปรียบเที่ยบปรับบริษัทจัดหางานท้องถิ่น
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมพิธีเปิดโครงการสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิต ของสตรีไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานงานไทยในต่างประเทศ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประจำปี ๒๕๖๑
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ประชุมร่วมกับสหภาพแรงงานไทย สมาคมรวมไทย สมาคมสตรีไทย สมาคมเพื่อนไทย ชมรมนักศึกษา มสธ. ชมรมนักศึกษา กศน. เพื่อหารือเกี่ยวกับโครงการวันแรงงานแห่งชาติ
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2560
สนร. ฮ่องกง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
สนร. ฮ่องกง พบปะอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ มาเก๊า ประจำปี ๒๕๖๐
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดสอบไล่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ โรงเรียน Lok Sin Tong Primary School เขตเกาลูนซิตี้ ฮ่องกง
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดสอบไล่ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ โรงเรียน Lok Sin Tong Primary School เขตเกาลูนซิตี้ ฮ่องกง
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานหล่อเทียนเข้าพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดฮ่องกงธัมมาราม เขตนิวเทอริเทอรี่ ฮ่องกง
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาฉลองเปิดวัดพุทธารามฮ่องกง อย่างเป็นทางการ
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ร่วมงานเฉลิมฉลองปีใหม่ ประจำปี 2560 ของสมาคมสตรีไทยในฮ่องกง ณ โรงเรียน Lok Sin Tong Secondary School เขตเกาลูนซิตี้
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยรองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมพิธีถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดเมฆธรรมวนาราม (วัดไทหว่อ) เขตนิวเทอริเทอรี่ ฮ่องกง กิจกรรมในงานประกอ
วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยรองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมพิธีถวายพระพร วันแม่แห่งชาติ ในวโรกาสมหามงคลพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดเมฆธรรมวนาราม (วัดไทหว่อ) เขตนิวเทอริเทอรี่ ฮ่องกง กิจกรรมในงานประกอ
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดพิธีไหว้ครูของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษฮ่องกง (ศกร.กศน.ฮ่องกง)
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง โดยกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานไทยในฮ่องกง
สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เข้าพบผู้บริหารกรมแรงงานฮ่องกง เพื่อหารือเรื่องการนำเข้าแรงงานต่างชาติ
สนร.ฮ่องกง โดยกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยรองกงสุล(ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันกฐินพระราชทาน ณ วัดพุทธธรรมาราม
กงสุล(ฝ่ายแรงงาน)เป็นประธานพิธิเปิดงานอนุสรณ์ 20 ปี สมาคมสตรีไทยในฮ่องกง
สนร. ฮ่องกง นาวาตรีวิทวัส กู้ประเสริฐ กงสุล(ฝ่ายแรงงาน) ต้อนรับคณะข้าราชการจากกรมการแพทย์ กระทรวงแรง 20 มิ.ย. 58